• 4MP 10X NDAA нийцтэй томруулах камерын модуль

  SOAR-CB4110

  4MP 4x оптик томруулах NDAA-тай нийцсэн сүлжээний камерын модуль

 • 2MP 33X NDAA нийцтэй томруулах камерын модуль

  SOAR-CBS2133

  2mp 33x оптик томруулах NDAA-тай нийцсэн сүлжээний камерын модуль

 • 2MP 26X NDAA нийцтэй томруулах камерын модуль

  SOAR-CBS2126

  2MP 26x оптик томруулах NDAA-тай нийцсэн сүлжээний камерын модуль

 • 2MP 20x нийцтэй сүлжээний томруулалтын камерын модуль

  20x 2MP Starlight сүлжээний камерын модуль NDAA-д нийцсэн PT нэгжийг нэгтгэхэд маш сайн нийцтэй

 • 4MP 4x NDAA нийцтэй томруулах камерын модуль

  4x 4MP сүлжээний камерын модуль, NDAA нийцтэй

 • NDAA томруулах камерын модуль