• 4MP 4X NDAA нийцтэй сүлжээний томруулалтын камерын модуль

  SOAR-CBS4104

  4x 4MP сүлжээний камерын модуль, NDAA нийцтэй

 • 4MP 10X NDAA нийцтэй сүлжээний томруулалтын камерын модуль

  SOAR-CBS4110

  4MP 4x оптик томруулах NDAA-тай нийцсэн сүлжээний камерын модуль

 • 2MP 20x сүлжээний томруулалтын камерын модуль

  SOAR-CBS2120

  20x 2MP Starlight сүлжээний камерын модуль NDAA-д нийцсэн.ПТ нэгжийг нэгтгэхэд маш сайн нийцтэй.

 • 2MP 26X NDAA томруулах камерын модуль

  SOAR-CB2126

  2MP 26x оптик томруулах NDAA-тай нийцсэн сүлжээний камерын модуль

 • NDAA нийцтэй томруулах камерын модуль